Fakta

Fakta

 • Klubben har 26 medlemmer
 • Vi mødes i månederne september – maj hver den 2. mandag i måneden. Vi starter kl. 18 og slutter ca. kl. 21.30.
 • Klubbens kontingent er for år 2015/16 kr. 3.300. Det betales halvårligt hver den 1.oktober og 1.februar. Beløbet dækker alle internationale kontingenter og udgifter til afholdelse af klubbens møder.
 • Indmeldelsesgebyr kr. 450,- skal betales til Zonta International (klubbens kasserer sørger for det)
 • Et af klubbens medlemmer har stiftet Studiefond for Yngre Kvinder

Vedtægter for København Klub II

Medlemsmøder

På vores næste møde – den 9. maj – skal vi mødes med vores venskabsklub i Malmø. Det er tradition, at vi hvert andet år besøger Malmø, og at Malmø hvert andet år besøger os i København. Det bliver spændende at se, hvad de har arrangeret for os i år. Sidste år besøgte vi Den Kongelige Skydebane Sølyst, hvor vi fik en rundvisning og orientering om stedet og stedets traditioner efterfulgt af en dejlig middag. Det var en skøn aften.

Bestyrelsen er lige nu ved at lægge sidste hånd på planlægningen af efterårets program. Det vil blive offentliggjort her på siden, så snart det er klart.

Bestyrelsen pr. 1. juni 2015

 • Lone Christensen, lcdia@webspeed.dk (formand)
 • Helen Rovsing, næstformand, her@cpwest.dk  
 • Anette Landberg, anette.landberg@gmail.com
 • Brita Ireland, brita.ireland@post.tele.dk
 • Xenia Nedergaard, webmaster, xne@nectarkbh.dk

Suppleanter:

 • Jane Juul Kjær, JJK@SANST.DK (kasserer)
 • Merete Næsbye Christensen, merete.naesbye@christensen.mail.dk   

 Revisorer:

 • Lilian Reesen, lre@liscotech.dk
 • Anette Willadsen, revisorsuppleant, aw@takko.dk