stolerække

SU er diskussionsforum for vedtægtsændringer og alle vigtige spørgsmål angående area 01. AD er formand for SU, Vice-AD er næstformand. SU mødet holdes hvert år i marts eller april måned. Iflg. vedtægternes § 5 består SU af klubformændene (ved dennes forfald en suppleant fra klubben) og landsledelsen.

SU træffer beslutning om størrelsen af rejsetilskud.

Forslag som ønskes behandlet på mødet skal være AD i hænde senest 30 dage før mødet.

Cooperation meetings

SU-mødet 2016

Referat af SU-mødet den 16. april 2016 (Link indsættes, når det foreligger)

Sted: Hotel Ansgar Østre Stationsvej 24, 5000 Odense

Tid: den 16.4.2015 kl. 10.00 til 16.00

Dagsorden:

  1. Velkomst og navneopråb
  2. Valg af dirigent
  3. Godkende referat fra landsmøde 2015 jf § 4.4.1 se referat her (”link under se referat her”)
  4. Rapport fra Area 01 v/ AD Ella Schumann
  5. Orientering om vilkår for rejsekassen v/ landskasserer Mette Blom
  6. Orientering om ny hjemmeside v/ landswebmaster Marianne Due
  7. Nyt fra landsudvalgene v/ respektive udvalgsformænd/ stedfortræder (pr udvalg, projektudvalg, medlemsudvalg, valgudvalg, YWPA, Scholarship/AE/JMK, Kvinderådet, 8. marts).
  8. Orientering om materiale, rammer og vilkår for Convention i Nice v/ Zontas Internationale Præsident Maria Jose Østergaard og vice AD Lisbeth Løvenov
  9. Indkomne forslag til debat
  10. Erfaringsudveksling

Med venlig hilsen fra Landsledelsen

Ella Schumann

AD Area 01

SU-mødet 2015

Referat af SU mødet den 25. april 2015.  

Dagsorden for SU-møde 2015